Put out là gì? Tìm hiểu nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Put out là gì? Tìm hiểu nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

Put out là gì? Tìm hiểu nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Put out” là một cụm động từ trong tiếng Anh, được sử dụng để miêu tả việc tắt hoặc dập tắt một ngọn lửa, một đám cháy hoặc một thiết bị điện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về “put out là gì?” và cách sử dụng trong tiếng Anh.

“Put out” có nghĩa là gì?

“Put out” có nghĩa là tắt hoặc dập tắt một ngọn lửa, một đám cháy hoặc một thiết bị điện. Nó cũng có thể được sử dụng để miêu tả việc dập tắt hoặc ngăn chặn một sự kiện hoặc một hoạt động nào đó.

Ví dụ:

 • “He put out the fire with a fire extinguisher.” (Anh ta dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy.)
 • “She put out the cigarette before entering the building.” (Cô ấy tắt điếu thuốc trước khi vào tòa nhà.)
 • “The company had to put out a statement denying the rumors.” (Công ty phải ra tuyên bố để bác bỏ tin đồn.)

Cách sử dụng “put out” trong tiếng Anh

“Put out” thường được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 1. Tắt hoặc dập tắt một ngọn lửa hoặc đám cháy.

Ví dụ:

 • “The firefighters were able to put out the fire quickly.” (Các lính cứu hỏa đã có thể dập tắt đám cháy nhanh chóng.)
 • “He put out the candles before leaving the room.” (Anh ta tắt nến trước khi rời khỏi phòng.)
 1. Tắt hoặc ngắt một thiết bị điện.

Ví dụ:

 • “Don’t forget to put out the lights before leaving the house.” (Đừng quên tắt đèn trước khi rời khỏi nhà.)
 • “He put out the power supply to avoid any accidents.” (Anh ta tắt nguồn điện để tránh mọi tai nạn.)
 1. Miêu tả việc ngăn chặn hoặc dập tắt một sự kiện hoặc một hoạt động nào đó.

Ví dụ:

 • “The government is trying to put out the spread of the virus.” (Chính phủ đang cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus.)
 • “The police were able to put out the riot before it got worse.” (Cảnh sát đã có thể dập tắt cuộc bạo loạn trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.)

Tóm tắt

“Put out” là một cụm động từ trong tiếng Anh, được sử dụng để miêu tả việc tắt hoặc dập tắt một ngọn lửa, một đám cháy hoặc một thiết bị điện. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình, hãy truy cập trang web Kizzu.vn – một trang web chuyên về giáo dục và phát triển bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *