Put up là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Put up là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

Put up là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Put up” là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giải thích về khái niệm “put up” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Put up trong tiếng Anh

“Put up” được hiểu là đặt lên, treo lên hoặc chịu đựng. Tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng, “put up” có thể có các nghĩa sau:

  • Đặt lên: “I’ll put up the picture on the wall.” (Tôi sẽ đặt bức tranh lên tường.)
  • Treo lên: “I put up some Christmas lights outside my house.” (Tôi treo đèn giáng sinh ở bên ngoài nhà tôi.)
  • Chịu đựng, chấp nhận: “I can’t put up with his bad behavior anymore.” (Tôi không thể chịu đựng hành vi xấu của anh ta nữa.)

Cách sử dụng “put up” trong câu

“Put up” thường được đặt trong cấu trúc động từ hai phần với đối tượng là danh từ hoặc đại từ. Ví dụ:

  • “I need to put up the shelves in my room.” (Tôi cần đặt giá sách lên tường trong phòng của mình.)
  • “Can you put up the pictures for the exhibition?” (Bạn có thể đặt các bức tranh lên tường cho triển lãm không?)
  • “I can’t put up with the noise from the construction site.” (Tôi không thể chịu đựng tiếng ồn từ công trường xây dựng.)

Ngoài ra, “put up” cũng có thể được sử dụng như một danh từ có hình thức là “put-up”, để chỉ sự đặt lên hoặc treo lên. Ví dụ:

  • “The put-up of the Christmas lights was a big success this year.” (Việc treo đèn giáng sinh vào năm nay đã thành công rực rỡ.)

Ví dụ minh họa

Một cách để hiểu rõ hơn về “put up” là xem xét ví dụ sau:

  • “I can’t put up with his constant complaining anymore.”

Trong ví dụ này, người nói cho biết rằng anh ta không thể chịu đựng được việc người kia liên tục than phiền nữa. Sử dụng “put up with” giúp cho người nói truyền đạt ý của mình một cách rõ ràng và chính xác.

Kết luận

“Put up” là một cụm động từ quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để chỉ đặt lên, treo lên hoặc chịu đựng. Chúng ta đã giải thích về khái niệm “put up” và cách sử dụng nó trong câu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khái niệm liên quan, tôi khuyến khích bạn tham gia các khóa học tại Kizzu.vn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *