Raise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Raise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Raise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, raise là một từ được sử dụng để diễn tả hành động nâng cao hoặc tăng lên. Từ này có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm cả trong lĩnh vực kinh doanh và cuộc sống hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về nghĩa và cách sử dụng của từ raise trong tiếng Anh.

Raise là gì?

Raise là một từ trong tiếng Anh có nghĩa là nâng cao, tăng lên hoặc đưa lên mức cao hơn. Đây là một từ phổ biến được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm cả kinh doanh và cuộc sống hàng ngày.

Cách sử dụng raise trong tiếng Anh

Cách sử dụng raise trong tiếng Anh rất đa dạng. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng raise trong tiếng Anh:

  • “The company decided to raise the prices of their products.” (Công ty quyết định tăng giá sản phẩm của họ.)
  • “I need to raise my hand if I have a question.” (Tôi cần giơ tay lên nếu tôi có câu hỏi.)
  • “The government plans to raise the minimum wage.” (Chính phủ kế hoạch tăng lương tối thiểu.)

Cấu trúc và cách sử dụng raise

Raise là một động từ, có thể được sử dụng trong nhiều thì khác nhau. Dưới đây là các cấu trúc và cách sử dụng của raise trong tiếng Anh:

Raise + object

Raise thường được sử dụng với một đối tượng cụ thể, như là mức giá, mức lương, hoặc mức độ. Ví dụ:

  • “The company raised the prices of their products by 10%.” (Công ty tăng giá sản phẩm của họ lên 10%.)
  • “The school raised the standards for admission.” (Trường học đã nâng cao tiêu chuẩn cho việc tuyển sinh.)

Raise + subject + to + object

Raise cũng có thể được sử dụng để diễn tả hành động đưa một đối tượng lên một mức cao hơn. Ví dụ:

  • “I need to raise my grades to get into the college.” (Tôi cần nâng cao điểm số của mình để vào đại học.)
  • “The company raised the salaries of their employees to retain them.” (Công ty tăng lương cho nhân viên của họ để giữ chân họ.)

Tóm lại

Raise là một từ trong tiếng Anh có nghĩa là nâng cao, tăng lên hoặc đưa lên mức cao hơn. Từ này có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm cả kinh doanh và cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn muốn học tiếng Anh thật tốt, hãy tham khảo các khóa học tại trang web Kizzu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *