Remarks là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Remarks là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Remarks là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, remarks là một từ được sử dụng để chỉ nhận xét hoặc ý kiến của một người về một vấn đề nào đó. Đây là một từ phổ biến được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm cả trong lĩnh vực kinh doanh và cuộc sống hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về nghĩa và cách sử dụng của từ remarks trong tiếng Anh.

Remarks là gì?

Remarks là một từ trong tiếng Anh có nghĩa là nhận xét hoặc ý kiến của một người về một vấn đề nào đó. Đây là một từ phổ biến được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm cả kinh doanh và cuộc sống hàng ngày.

Cách sử dụng remarks trong tiếng Anh

Cách sử dụng remarks trong tiếng Anh rất đa dạng. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng remarks trong tiếng Anh:

  • “The CEO made some remarks about the company’s financial performance.” (Giám đốc điều hành đã đưa ra một số nhận xét về hiệu suất tài chính của công ty.)
  • “I appreciate your remarks on my presentation.” (Tôi đánh giá cao nhận xét của bạn về bài thuyết trình của tôi.)
  • “The politician’s remarks caused a lot of controversy.” (Những lời nhận xét của chính trị gia đã gây ra nhiều tranh cãi.)

Cấu trúc và cách sử dụng remarks

Remarks là một danh từ, có thể được sử dụng trong nhiều câu trúc khác nhau. Dưới đây là các cấu trúc và cách sử dụng của remarks trong tiếng Anh:

Make/offer/accept remarks

Remarks thường được kết hợp với các động từ như make, offer, hoặc accept để diễn tả hành động đưa ra hoặc chấp nhận nhận xét. Ví dụ:

  • “The speaker made some interesting remarks about the topic.” (Diễn giả đưa ra một số nhận xét thú vị về chủ đề.)
  • “I would like to offer some remarks on the proposal.” (Tôi muốn đưa ra một vài nhận xét về đề xuất.)
  • “She accepted the remarks from her boss and tried to improve.” (Cô ấy chấp nhận nhận xét từ sếp của mình và cố gắng cải thiện.)

Remark on/about something

Remarks cũng có thể được sử dụng với giới từ on hoặc about để diễn tả nhận xét về một vấn đề cụ thể. Ví dụ:

  • “He made some remarks on the importance of teamwork.” (Anh ấy đưa ra một số nhận xét về tầm quan trọng của làm việc nhóm.)
  • “The article made some interesting remarks about the future of technology.” (Bài báo đưa ra một số nhận xét thú vị về tương lai của công nghệ.)

Tóm lại

Remarks là một từ trong tiếng Anh có nghĩa là nhận xét hoặc ý kiến của một người về một vấn đề nào đó. Đây là một từ phổ biến được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm cả kinh doanh và cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn muốn học tiếng Anh thật tốt, hãy tham khảo các khóa học tại trang web Kizzu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *