Revise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Revise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Revise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Revise” là một động từ tiếng Anh thường được sử dụng để chỉ việc xem xét, sửa đổi và cải thiện một bản văn bản hoặc một kế hoạch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về nghĩa của từ “revise” và cách sử dụng trong các tình huống khác nhau.

Revise có nghĩa là gì?

“Revise” có nghĩa là đọc lại một bản văn bản hoặc một kế hoạch, xem xét và sửa đổi để cải thiện chất lượng của nó. Cụ thể, việc “revise” thường bao gồm các hoạt động như:

 • Sửa các lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc cấu trúc câu.
 • Thêm hoặc xóa các phần của văn bản/kế hoạch.
 • Chỉnh sửa để bản văn bản/kế hoạch trở nên rõ ràng, dễ hiểu hơn.

Ví dụ:

 • “I need to revise my essay before submitting it to the teacher.”
  (Tôi cần phải đọc lại bài luận của mình và sửa đổi trước khi nộp cho giáo viên.)
 • “The company is revising its business plan to adapt to the changing market conditions.”
  (Công ty đang sửa đổi kế hoạch kinh doanh của mình để thích nghi với điều kiện thị trường đang thay đổi.)

Sử dụng “revise” trong các tình huống khác nhau

 1. Revise a document: sửa đổi một tài liệu.
  Ví dụ: “I need to revise this report before sending it to the boss.” (Tôi cần phải sửa đổi báo cáo này trước khi gửi cho sếp.)
 2. Revise for an exam: ôn tập để thi.
  Ví dụ: “I spent the whole weekend revising for my math exam.” (Tôi đã dành cả cuối tuần để ôn tập cho kỳ thi toán của mình.)
 3. Revise a policy: sửa đổi một chính sách.
  Ví dụ: “The government is revising its immigration policy.” (Chính phủ đang sửa đổi chính sách nhập cư của mình.)
 4. Revise a manuscript: sửa đổi bản thảo.
  Ví dụ: “The author spent months revising his manuscript before it was published.” (Tác giả dành nhiều tháng để sửa đổi bản thảo của mình trước khi xuất bản.)

Kết luận

“Revise” là một từ rất quan trọng trong việc viết và xử lý văn bản tiếng Anh. Hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng của từ này sẽ giúp bạn tạo ra những bản văn bản chất lượng và tự tin hơn trong giao tiếp. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về “revise” trong tiếng Anh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *