Rush là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Rush là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Rush là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Rush” là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh, thể hiện việc hành động hoặc di chuyển với tốc độ cao hoặc sự vội vã. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa của thuật ngữ “rush” và cách sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh.

Rush có nghĩa là gì?

Rush” là một thuật ngữ tiếng Anh, được dùng để chỉ việc hành động hoặc di chuyển với tốc độ cao hoặc sự vội vã. “Rush” thể hiện tính chất nhanh chóng và không kiểm soát được đối với người thực hiện.

Ví dụ:

  • She rushed to finish her homework before the deadline. (Cô ấy vội vã hoàn thành bài tập trước thời hạn.)
  • He rushed to catch the train before it left the station. (Anh ấy vội vã chạy để bắt tàu trước khi nó rời ga.)

Cách sử dụng “rush” trong giao tiếp tiếng Anh

Để sử dụng “rush” trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta có thể sử dụng các cấu trúc sau:

  1. S + rush + to + V:
  • Ví dụ: She rushed to finish the report before the meeting. (Cô ấy vội vã hoàn thành báo cáo trước cuộc họp.)
  1. S + rush + N + to/at + place:
  • Ví dụ: He rushed the patient to the hospital after the accident. (Anh ấy vội vã đưa bệnh nhân đến bệnh viện sau tai nạn.)
  1. S + be + in a rush:
  • Ví dụ: I’m in a rush to catch my flight. (Tôi đang vội để kịp chuyến bay của mình.)

Kết luận

“Rush” là một thuật ngữ tiếng Anh, thể hiện sự hành động hoặc di chuyển với tốc độ cao hoặc sự vội vã. Để sử dụng “rush” trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta có thể sử dụng các cấu trúc như “S + rush + to + V”, “S + rush + N + to/at + place”, hoặc “S + be + in a rush”. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của thuật ngữ “rush” và cách sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *