Sau trạng từ là gì? Tìm hiểu về trạng từ & cách sử dụng sau trạng từ trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Sau trạng từ là gì? Tìm hiểu về trạng từ & cách sử dụng sau trạng từ trong tiếng Anh

Sau trạng từ là gì? Tìm hiểu về trạng từ & cách sử dụng sau trạng từ trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, trạng từ là một loại từ được sử dụng để mô tả hoặc bổ sung cho động từ, tính từ, trạng từ hoặc câu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về trạng từ và cụ thể hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu về “sau trạng từ là gì?” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Trạng từ là gì?

Trạng từ là một loại từ được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ hoặc câu. Trong tiếng Anh, trạng từ thường được tạo bằng cách thêm đuôi “-ly” vào cuối các tính từ, ví dụ như “quick” trở thành “quickly” và “happy” trở thành “happily”. Tuy nhiên, không phải tất cả các trạng từ đều được tạo bằng cách thêm đuôi “-ly”. Một số trạng từ không có đuôi “-ly” và được tạo ra bằng cách sử dụng các từ khác như “well” hoặc “soon”.

Ví dụ:

 • She sings beautifully. (Cô ấy hát đẹp.)
 • He ran quickly to catch the bus. (Anh ấy chạy nhanh để bắt xe buýt.)
 • They arrived early for the meeting. (Họ đến sớm cho cuộc họp.)

Sau trạng từ là gì?

“Sau trạng từ” (adverbial phrase) là một nhóm từ được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho một trạng từ hoặc một động từ. Sau trạng từ có thể được tạo thành bởi một hoặc nhiều từ và thường được đặt ở cuối câu hoặc sau động từ.

Ví dụ:

 • She sings beautifully in the church. (Cô ấy hát đẹp trong nhà thờ.)
 • He ran quickly to catch the bus at the station. (Anh ấy chạy nhanh để bắt xe buýt tại trạm.)
 • They arrived early for the meeting at the office. (Họ đến sớm cho cuộc họp tại văn phòng.)

Sau trạng từ có thể được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho trạng từ hoặc động từ trong câu. Chúng thường mô tả một thời gian, một địa điểm, một phương tiện hoặc một tình trạng.

Ví dụ:

 • She sings beautifully in the church every Sunday. (Cô ấy hát đẹp trong nhà thờ mỗi Chủ nhật.)
 • He ran quickly to catch the bus at the station this morning. (Anh ấy chạy nhanh để bắt xe buýt tại trạm sáng nay.)
 • They arrived early for the meeting at the office yesterday. (Họ đến sớm cho cuộc họp tại văn phòng ngày hôm qua.)

Cách sử dụng sau trạng từ trong tiếng Anh

Sau trạng từ thường được đặt ở cuối câu hoặc sau động từ. Chúng có thể được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho một trạng từ hoặc động từ trong câu.

Ví dụ:

 • I will meet you at the restaurant after work. (Tôi sẽ gặp bạn tại nhà hàng sau khi làm việc xong.)
 • She always sings beautifully in the choir. (Cô ấy luônhát đẹp trong dàn hợp xướng.)
 • He usually drives to work in his car. (Anh ấy thường lái xe đến công việc.)

Sau trạng từ cũng có thể được sử dụng để mô tả thời gian, địa điểm, phương tiện hoặc tình trạng.

Ví dụ:

 • We went to the beach last summer with our friends. (Chúng tôi đã đi đến bãi biển mùa hè năm ngoái với bạn bè của chúng tôi.)
 • She always travels by train to visit her family. (Cô ấy luôn đi tàu để thăm gia đình của mình.)
 • He is currently studying abroad in Australia. (Anh ấy đang du học ở Australia.)

Kết luận

Sau trạng từ là một phần quan trọng trong tiếng Anh và được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho trạng từ hoặc động từ trong câu. Chúng thường mô tả thời gian, địa điểm, phương tiện hoặc tình trạng. Việc sử dụng sau trạng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý của mình một cách chính xác và tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp, hãy ghé thăm trang web của Kizzu tại https://kizzu.vn/. Kizzu cung cấp các khóa học tiếng Anh và các chương trình học tiếng Anh trực tuyến, giúp bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình một cách hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *