Set out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Set out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Set out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Set out là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh và được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Nếu bạn đang tìm hiểu về ý nghĩa của set out, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ này.

Set out là gì?

Set out có nghĩa là bắt đầu làm một kế hoạch hoặc một công việc nào đó. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ việc bắt đầu một công việc, một dự án, hoặc một kế hoạch cụ thể.

Set out có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để chỉ việc bắt đầu một chuyến đi, một dự án nghiên cứu hoặc công việc xây dựng.

Các cụm từ liên quan

Set out thường kết hợp với các cụm từ khác để truyền tải ý nghĩa cụ thể hơn. Một số cụm từ liên quan đến set out bao gồm:

 • Set out to do something: Bắt đầu làm một việc gì đó.
 • Set out a plan: Lập một kế hoạch.
 • Set out a goal: Đặt ra mục tiêu.
 • Set out a strategy: Đề ra chiến lược.

Ví dụ sử dụng set out trong câu

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng set out trong câu:

 • We set out early in the morning to climb the mountain.
  Chúng tôi bắt đầu leo núi sớm vào buổi sáng.
 • The company set out a new business plan for the next year.
  Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh mới cho năm sau.
 • She set out to learn a new language this year.
  Cô ấy quyết định học một ngôn ngữ mới trong năm nay.

Kết luận

Set out là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh và có nghĩa là bắt đầu làm một kế hoạch hoặc một công việc nào đó. Nếu bạn muốn học thêm về các thuật ngữ tiếng Anh khác, hãy tham khảo các khóa học tại trang web https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *