Stand in for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Stand in for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Stand in for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Stand in for” là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng để chỉ việc thay thế cho ai đó hoặc cái gì đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của từ “stand in for” và cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau.

Nghĩa của “Stand in for”

Stand in for” có nghĩa là thay thế cho ai đó hoặc cái gì đó trong một hoàn cảnh nào đó. Cụm từ này thường được sử dụng trong các tình huống khi người thay thế không phải là người chính thức hoặc thường xuyên làm công việc đó.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về nghĩa của từ “stand in for”:

  • “I’m sorry, John can’t be here today, so I’m standing in for him.” (Xin lỗi, John không thể có mặt ở đây hôm nay, vì vậy tôi sẽ thay thế cho anh ấy.”)
  • “Can you stand in for me at the meeting tomorrow? I have a scheduling conflict.” (Bạn có thể thay thế cho tôi ở cuộc họp ngày mai không? Tôi có một xung đột lịch trình.”)
  • “The understudy will stand in for the lead actor if he becomes ill.” (Diễn viên dự bị sẽ thay thế cho diễn viên chính nếu anh ta bị ốm.)

Các Cách Sử Dụng “Stand in for”

Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến của từ “stand in for”:

  • “Stand in for” thường được sử dụng để chỉ việc thay thế cho ai đó trong một số tình huống đặc biệt. Ví dụ: “Can you stand in for me at work tomorrow? I have a family emergency.” (Bạn có thể thay thế cho tôi ở công việc ngày mai không? Tôi có một khẩn cấp gia đình.)
  • “Stand in for” cũng có thể được sử dụng để chỉ việc thay thế cho một cái gì đó. Ví dụ: “I’m using this book to stand in for a computer until I can get a new one.” (Tôi đang sử dụng cuốn sách này để thay thế cho một máy tính cho đến khi tôi có thể mua một cái mới.)

Tóm Lại

Từ “stand in for” trong tiếng Anh có nghĩa là thay thế cho ai đó hoặc cái gì đó trong một tình huống nào đó. Để hiểu rõ hơn về các từ vựng và cải thiện khả năng giao tiếp của mình, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn, một trang web dành cho việc học tiếng Anh cho trẻ em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *