Stand out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Stand out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Stand out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Stand out” là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh, thể hiện việc nổi bật hoặc khác biệt so với những người hoặc vật khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa của thuật ngữ “stand out” và cách sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh.

Stand out có nghĩa là gì?

Stand out” là một thuật ngữ tiếng Anh, được dùng để chỉ việc nổi bật hoặc khác biệt so với những người hoặc vật khác. “Stand out” thể hiện tính chất độc đáo và ấn tượng đối với người khác.

Ví dụ:

  • She really stands out in a crowd with her bright red hair. (Cô ấy thật sự nổi bật trong đám đông với mái tóc đỏ sáng của mình.)
  • His unique style of painting really stands out among other artists. (Phong cách vẽ độc đáo của anh ấy thực sự nổi bật giữa các nghệ sĩ khác.)

Cách sử dụng “stand out” trong giao tiếp tiếng Anh

Để sử dụng “stand out” trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta có thể sử dụng các cấu trúc sau:

  1. S + stand out + from/among + N:
  • Ví dụ: Her talent for singing really stands out from the other contestants. (Tài năng hát của cô ấy thực sự nổi bật so với các thí sinh khác.)
  1. S + stand out + because + clause:
  • Ví dụ: His work stands out because of its unique style and attention to detail. (Công việc của anh ấy nổi bật vì phong cách độc đáo và sự chú ý đến chi tiết.)
  1. S + stand out + as + N:
  • Ví dụ: He stands out as a great leader because he always puts his team first. (Anh ấy nổi bật như một nhà lãnh đạo tuyệt vời vì luôn đặt đội của mình lên hàng đầu.)

Kết luận

“Stand out” là một thuật ngữ tiếng Anh, thể hiện sự nổi bật hoặc khác biệt so với những người hoặc vật khác. Để sử dụng “stand out” trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta có thể sử dụng các cấu trúc như “S + stand out + from/among + N”, “S + stand out + because + clause”, hoặc “S + stand out + as + N”. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của thuật ngữ “stand out” và cách sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *