Stuck là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Stuck là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Stuck là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Stuck là một từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả tình trạng bị mắc kẹt hoặc không thể di chuyển. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của từ stuck và cách sử dụng của nó trong tiếng Anh.

Stuck là gì?

Stuck có nghĩa là bị mắc kẹt hoặc không thể di chuyển. Từ này thường được sử dụng để miêu tả tình trạng khi một vật phẩm, một người hoặc một phương tiện không thể di chuyển hoặc thoát khỏi một vị trí nào đó.

Cách sử dụng stuck trong tiếng Anh

Cách sử dụng của từ stuck rất đơn giản. Nó được sử dụng để miêu tả tình trạng bị mắc kẹt hoặc không thể di chuyển. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ stuck trong tiếng Anh:

  • “I’m stuck in traffic and I’ll be late for the meeting.” (Tôi bị kẹt xe và sẽ đến muộn cho cuộc họp.)
  • “The door is stuck and I can’t open it.” (Cửa bị kẹt và tôi không thể mở nó.)
  • “I’m stuck on this math problem and I can’t figure it out.” (Tôi đang bị mắc kẹt với bài toán toán học này và không thể giải quyết nó.)

Stuck cũng có thể được sử dụng trong các thành ngữ hoặc câu tục ngữ. Ví dụ:

  • “Stuck in a rut” (Bị kẹt trong vòng quay tẻ nhạt, không có sự tiến bộ.)
  • “Stuck between a rock and a hard place” (Bị kẹt giữa hai quyết định khó khăn.)
  • “Stuck-up” (Tự phụ, kiêu ngạo.)

Tóm lại

Stuck là một từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả tình trạng bị mắc kẹt hoặc không thể di chuyển. Từ này thường được sử dụng để miêu tả tình trạng khi một vật phẩm, một người hoặc một phương tiện không thể di chuyển hoặc thoát khỏi một vị trí nào đó. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *