Sự kiện mở đầu Cách mạng Pháp là gì? Tìm hiểu về cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti (Bastille)

    Home / Hỏi đáp / Sự kiện mở đầu Cách mạng Pháp là gì? Tìm hiểu về cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti (Bastille)

Sự kiện mở đầu Cách mạng Pháp là gì? Tìm hiểu về cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti (Bastille)

0
5/5 - (1 vote)

Đáp án đúng: “C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti

Sự kiện mở đầu Cách mạng Pháp là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng của Pháp và thế giới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự kiện quan trọng này: cuộc tấn công vào pháo đài Ba-tư.

Sự kiện mở đầu Cách mạng Pháp

Sự kiện mở đầu Cách mạng Pháp được xem là bước ngoặt lớn trong lịch sử Pháp và châu Âu. Nó diễn ra vào ngày 14 tháng 7 năm 1789 tại Paris, khi những người dân của thành phố bao vây và chiếm đóng một số pháo đài và cung điện quan trọng của triều đình Pháp.

Sự kiện này được xem là bước đầu tiên trong quá trình Cách mạng Pháp, mở đường cho việc lật đổ chế độ quân chủ và thiết lập nền Cộng hòa Pháp.

Cuộc tấn công vào pháo đài Ba-tư

Trước sự kiện mở đầu Cách mạng Pháp, vào ngày 14 tháng 7 năm 1789, những người dân của Paris đã tấn công pháo đài Ba-tư. Pháo đài Ba-tư nằm ở ngoại ô Paris và được coi là biểu tượng của chính quyền quân chủ và phong kiến Pháp.

Cuộc tấn công này bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều và kéo dài đến khuya. Những người dân của Paris đã tấn công pháo đài với sự quyết tâm và dũng cảm, sử dụng các vật dụng như cà chua, trứng và gạch đá để tấn công các binh lính Pháp đang bảo vệ pháo đài.

Cuối cùng, những người dân của Paris đã chiếm được pháo đài Ba-tư vào sáng hôm sau. Sự kiện này đã lan rộng khắp Paris và trở thành điểm khởi đầu cho sự nổi dậy của nhân dân Pháp trong cuộc Cách mạng.

Kết luận

Sự kiện mở đầu Cách mạng Pháp là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng của Pháp và thế giới. Cuộc tấn công vào pháo đài Ba-tư vào ngày 14 tháng 7 năm 1789 là sự kiện quan trọng đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc Cách mạng Pháp. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về lịch sử và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *