Suppose là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Suppose là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Suppose là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Suppose” là một từ rất phổ biến trong tiếng Anh và được sử dụng rất nhiều trong các cuộc hội thoại và văn bản. Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh vẫn còn bỡ ngỡ với cách sử dụng của từ này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng từ “suppose” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của “suppose”

Supposecó nghĩa là “giả định” hoặc “cho rằng”. Từ này thường được sử dụng để diễn tả một giả định hoặc suy đoán về một điều gì đó.

Ví dụ:

  • I suppose that you are busy today. (Tôi cho rằng hôm nay bạn bận.)
  • Let’s suppose that we have enough money. (Hãy giả định rằng chúng ta có đủ tiền.)

Cách sử dụng của “suppose”

“Suppose” thường được sử dụng trong các câu điều kiện (conditional sentences) và các câu văn diễn tả giả định (hypothetical sentences).

Câu điều kiện (conditional sentences)

Trong các câu điều kiện, “suppose” thường được sử dụng ở dạng bổ nghĩa (phrase) “suppose that”. Dạng bổ nghĩa này thường được sử dụng để diễn tả một giả định hỗn hợp (mixed hypothetical).

Ví dụ:

  • Suppose that it rains tomorrow, what will you do? (Giả định rằng ngày mai mưa, bạn sẽ làm gì?)
  • Suppose that you had a million dollars, what would you do with it? (Giả định rằng bạn có một triệu đô la, bạn sẽ làm gì với nó?)

Câu văn diễn tả giả định (hypothetical sentences)

Trong các câu văn diễn tả giả định, “suppose” thường được sử dụng ở dạng động từ (verb) và được kết hợp với “if” hoặc “that”.

Ví dụ:

  • If I had more time, I suppose I would go for a walk. (Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi giả định rằng tôi sẽ đi dạo.)
  • He supposes that the meeting will be cancelled. (Anh ấy giả định rằng buổi họp sẽ bị hủy.)

Kết luận

Từ “suppose” là một từ rất phổ biến trong tiếng Anh và thường được sử dụng để diễn tả giả định hoặc suy đoán về một điều gì đó. Chúng ta có thể sử dụng “suppose” trong các câu điều kiện và các câu văn diễn tả giả định. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng từ “suppose” trong tiếng Anh.

Nếu bạn muốn học tiếng Anh thật tốt, hãy tham gia các khóa học của Kizzu tại trang chủ https://kizzu.vn/. Chúc các bạn học tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *