Suspend là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Suspend là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Suspend là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Suspend là một từ tiếng Anh, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả giáo dục và công nghệ thông tin. Trong tiếng Anh, suspend có nghĩa là tạm ngừng, đình chỉ hoặc treo giò.

Suspend trong giáo dục

Trong giáo dục, suspend được sử dụng để miêu tả hình thức kỷ luật của trường học, khi học sinh bị đình chỉ học tạm thời do vi phạm các quy định và chính sách của trường. Việc đình chỉ học tạm thời này có thể kéo dài từ một vài ngày đến một vài tuần, và được áp dụng để giáo dục học sinh về trách nhiệm và tính kỷ luật.

Suspend trong công nghệ thông tin

Trong công nghệ thông tin, suspend được sử dụng để miêu tả việc tạm ngừng hoạt động của một chương trình, quá trình hoặc thiết bị mà không làm mất dữ liệu hoặc trạng thái của chúng. Chức năng này giúp tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa tài nguyên và giữ lại trạng thái của ứng dụng hoặc thiết bị.

Tổng kết

Suspend là một từ tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào lĩnh vực sử dụng. Trong giáo dục, suspend được sử dụng để miêu tả hình thức kỷ luật của trường học, trong khi trong công nghệ thông tin, suspend được sử dụng để miêu tả việc tạm ngừng hoạt động của một chương trình, quá trình hoặc thiết bị. Để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ tiếng Anh trong các lĩnh vực khác nhau, hãy tham khảo tài liệu học tiếng Anh chất lượng tại trang web https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *