Switch off là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Switch off là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Switch off là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Switch off” là một cụm động từ trong tiếng Anh, thường được sử dụng để diễn tả việc tắt hoặc ngừng hoạt động của một thiết bị, máy móc hay hệ thống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của “switch off” và cách sử dụng trong tiếng Anh.

“Switch off” có nghĩa là gì?

Switch off” có nghĩa là tắt hoặc ngừng hoạt động của một thiết bị, máy móc hay hệ thống. Cụm từ này thường được sử dụng khi bạn muốn ngừng hoạt động của một thiết bị để tiết kiệm điện năng hoặc khi bạn muốn tắt một hệ thống để ngăn chặn sự cố xảy ra.

Cách sử dụng “switch off” trong tiếng Anh

“Switch off” thường được sử dụng trong câu để diễn tả việc tắt hoặc ngừng hoạt động của một thiết bị, máy móc hay hệ thống. Dưới đây là một số cách sử dụng “switch off” trong tiếng Anh:

 1. “Don’t forget to switch off the lights before you leave the room”: Đừng quên tắt đèn trước khi bạn rời khỏi phòng.
 2. “I always switch off my phone during meetings”: Tôi luôn tắt điện thoại trong các cuộc họp.
 3. “The computer automatically switches off after 30 minutes of inactivity”: Máy tính sẽ tự động tắt sau 30 phút không hoạt động.
 4. “The security system will switch off if the password is entered incorrectly three times”: Hệ thống an ninh sẽ tắt nếu mật khẩu được nhập sai ba lần.

Ví dụ về “switch off” trong tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ về “switch off” trong tiếng Anh:

 1. Please switch off your phone during the movie.
  (Xin vui lòng tắt điện thoại trong khi xem phim.)
 2. The factory manager instructed the workers to switch off all the machines before leaving.
  (Quản lý nhà máy đã ra chỉ thị cho người lao động tắt tất cả các máy móc trước khi ra về.)
 3. The pilot reminded the passengers to switch off all electronic devices during takeoff and landing.
  (Tiếp viên nhắc nhở hành khách tắt tất cả các thiết bị điện tử trong lúc cất cánh và hạ cánh.)
 4. It’s a good idea to switch off the TV and have a conversation with your family.
  (Đó là một ý tưởng tốt để tắt tivi và có một cuộc trò chuyện với gia đình.)

Kết luận

“Switch off” là một cụm động từ tiếng Anh được sử dụng để diễn tả việc tắt hoặc ngừng hoạt động của một thiết bị, máy móc hay hệ thống. Việc hiểu rõ nghĩa của “switch off” và cách sử dụng trong tiếng Anh sẽ giúp cho bạn trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng sống, hãy truy cập trang web của Kizzu.vn để tìm kiếm những khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *