Take after là gì? Cách dùng nó trong tiếng Anh như thế nào

    Home / Hỏi đáp / Take after là gì? Cách dùng nó trong tiếng Anh như thế nào

Take after là gì? Cách dùng nó trong tiếng Anh như thế nào

0
5/5 - (1 vote)

“Take after” là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là giống như hoặc thể hiện tính cách, ngoại hình tương đồng với ai đó trong gia đình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giải thích về khái niệm “take after” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Take after trong tiếng Anh

“Take after” được hiểu là giống như, thể hiện tính cách hoặc ngoại hình tương đồng với ai đó trong gia đình. Cụ thể, “take after” có thể có các nghĩa sau:

  • Giống như: “She takes after her mother in terms of her artistic talent.” (Cô ấy giống như mẹ mình về tài năng nghệ thuật.)
  • Thể hiện tính cách: “He takes after his father in his love for sports.” (Anh ta thể hiện tính cách giống như cha mình trong tình yêu với thể thao.)
  • Thể hiện ngoại hình: “The baby takes after her grandmother with her blue eyes.” (Em bé thể hiện ngoại hình giống như bà nội của mình với đôi mắt màu xanh.)

Cách sử dụng “take after” trong câu

“Take after” thường được đặt trong cấu trúc động từ hai phần với đối tượng là danh từ hoặc đại từ. Ví dụ:

  • “My daughter takes after me in terms of her love for reading.” (Con gái tôi thể hiện tính cách giống như tôi về tình yêu đọc sách.)
  • “He takes after his grandfather in his interest in history.” (Anh ta thể hiện tính cách giống như ông nội mình trong sở thích lịch sử.)
  • “The child takes after her aunt in her musical ability.” (Đứa trẻ thể hiện tính cách giống như cô gái của mình về khả năng âm nhạc.)

Ví dụ minh họa

Một cách để hiểu rõ hơn về “take after” là xem xét ví dụ sau:

  • “You really take after your father with your sense of humor.”

Trong ví dụ này, người nói cho biết rằng người nghe thực sự thể hiện tính cách giống như cha của họ về khiếu hài hước. Sử dụng “take after” giúp cho người nói truyền đạt ý của mình một cách rõ ràng và chính xác.

Kết luận

“Take after” là một cụm động từ quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để chỉ giống như hoặc thể hiện tính cách, ngoại hình tương đồng với ai đó trong gia đình. Chúng ta đã giải thích về khái niệm “take after” và cách sử dụng nó trong câu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khái niệm liên quan, tôi khuyến khích bạn tham gia các khóa học tại Kizzu.vn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *