Take back là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Take back là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Take back là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Take back” là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả việc lấy lại hoặc rút lại một lời nói hay hành động đã được thực hiện trước đó. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về “take back” trong bài viết này.

“Take back” là gì?

Take back” là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả việc lấy lại hoặc rút lại một lời nói hay hành động đã được thực hiện trước đó. Từ này thường được sử dụng trong các trường hợp khi bạn muốn thay đổi ý kiến hoặc hành động của mình.

Ví dụ: Bạn có thể sử dụng cụm từ “take back” để miêu tả việc bạn muốn lấy lại lời nói của mình sau khi nói sai hoặc thay đổi ý kiến của mình sau khi đã đưa ra một quyết định.

Cách sử dụng cụm từ “take back”

Cụm từ “take back” có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau trong tiếng Anh. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng cụm từ này:

  • “I want to take back what I said earlier”: Tôi muốn lấy lại những gì tôi đã nói trước đó.
  • Can I take back my order?”: Tôi có thể rút lại đơn hàng của mình được không?
  • “I’m sorry, I can’t take back what I did”: Tôi xin lỗi, tôi không thể lấy lại hành động của mình được.

Tại sao học cụm từ “take back”?

Cụm từ “take back” là một trong những cụm từ vựng cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt đối với những người muốn cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Việc học cụm từ này giúp bạn có thể diễn đạt ý kiến của mình một cách chính xác và lịch sự hơn, đồng thời giúp bạn hiểu rõ hơn về các thuật ngữ trong các lĩnh vực như kinh doanh, giao tiếp và pháp luật.

Kết luận

“Take back” là một cụm từ quan trọng trong tiếng Anh để miêu tả việc lấy lại hoặc rút lại một lời nói hay hành động đã được thực hiện trước đó. Việc học cụm từ này giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh và hiểu rõ hơn về các thuật ngữ trong các lĩnh vực như kinh doanh, giao tiếp và pháp luật. Hãy tiếp tục học tập và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn tại Kizzu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *