Take for granted là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Take for granted là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Take for granted là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Take for granted là một cụm từ tiếng Anh thường được sử dụng để miêu tả việc không đánh giá cao hoặc không cảm thấy quan trọng với điều gì đó mà chúng ta thường coi như là điều hiển nhiên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ take for granted và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Take for granted là gì?

Take for grantednghĩa là coi như là điều hiển nhiên và không đánh giá cao hoặc không cảm thấy quan trọng với điều đó. Chúng ta thường xem những thứ mà chúng ta có trong cuộc sống hàng ngày như là điều hiển nhiên và không đánh giá cao giá trị của chúng.

Ví dụ, nếu bạn có một công việc ổn định và đủ thu nhập để sống một cuộc sống thoải mái, bạn có thể coi như đó là điều hiển nhiên và không đánh giá cao giá trị của công việc và thu nhập đó.

Cách sử dụng cụm từ take for granted trong tiếng Anh

Cụm từ take for granted thường được sử dụng trong các tình huống như sau:

  • Khi chúng ta không cảm thấy quan trọng với điều gì đó mà chúng ta có trong cuộc sống hàng ngày.
  • Khi chúng ta không đánh giá cao giá trị của một người hoặc một mối quan hệ.
  • Khi chúng ta không đánh giá cao giá trị của một cơ hội hoặc một sự kiện.

Ví dụ:

  • People often take for granted the importance of good health. (Mọi người thường coi sức khỏe là điều hiển nhiên và không đánh giá cao giá trị của nó)
  • Don’t take your friends for granted. (Đừng coi bạn bè của bạn là điều hiển nhiên và không đánh giá cao giá trị của họ)
  • We shouldn’t take our education for granted. (Chúng ta không nên coi giáo dục là điều hiển nhiên và không đánh giá cao giá trị của nó)

Kết luận

Take for granted là một cụm từ tiếng Anh thường được sử dụng để miêu tả việc không đánh giá cao hoặc không cảm thấy quan trọng với điều gì đó mà chúng ta thường coi như là điều hiển nhiên. Để sử dụng cụm từ này đúng cách, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của nó và áp dụng trong các tình huống thích hợp. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *