Take your time là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Take your time là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Take your time là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Cụm động từ “take your time” là một trong những cụm động từ quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để khuyến khích ai đó làm việc một cách chậm rãi, không vội vàng.

Giới thiệu về cụm động từ “take your time”

Cụm động từ “take your timeđược sử dụng để khuyến khích ai đó làm việc một cách chậm rãi, không vội vàng. Cụm động từ này thường được sử dụng khi ai đó đang làm việc quá nhanh hoặc đang cảm thấy căng thẳng.

Ví dụ, “Take your time, there’s no need to rush” (Làm chậm một chút, không cần phải vội) là một câu sử dụng cụm động từ “take your time” để khuyến khích ai đó làm việc một cách chậm rãi, không vội vàng.

Cách sử dụng của cụm động từ “take your time”

Cụm động từ “take your time” được sử dụng để khuyến khích ai đó làm việc một cách chậm rãi, không vội vàng. Cụm động từ này thường được sử dụng khi ai đó đang làm việc quá nhanh hoặc đang cảm thấy căng thẳng.

Cụm động từ “take your time” cũng có thể được sử dụng để diễn tả việc không cần phải vội vàng hoặc không cần phải hoàn thành việc gì đó một cách nhanh chóng. Ví dụ, “Take your time, we don’t have to leave right away” (Làm chậm một chút, chúng ta không cần phải rời đi ngay lập tức) là một câu sử dụng cụm động từ “take your time” để diễn tả việc không cần phải vội vàng hoặc không cần phải hoàn thành việc gì đó một cách nhanh chóng.

Kết luận

Cụm động từ “take your time” là một trong những cụm động từ quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để khuyến khích ai đó làm việc một cách chậm rãi, không vội vàng. Nếu bạn muốn học thêm về cách sử dụng các cụm động từ trong tiếng Anh, hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về các khóa học và tài liệu học tập chất lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *