Tentatively là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Tentatively là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Tentatively là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Tentatively là một từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả một cách tạm thời hoặc chưa chắc chắn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của từ tentatively và cách sử dụng của nó trong tiếng Anh.

Tentatively là gì?

Tentatively có nghĩa là một cách tạm thời hoặc chưa chắc chắn. Từ này thường được sử dụng để miêu tả một hành động hoặc quan điểm chưa được xác định chắc chắn và cần phải được xác nhận hoặc điều chỉnh thêm.

Cách sử dụng tentatively trong tiếng Anh

Cách sử dụng của từ tentatively rất đơn giản. Nó được sử dụng để miêu tả một hành động hoặc quan điểm chưa chắc chắn hoặc tạm thời. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ tentatively trong tiếng Anh:

  • “I tentatively agreed to the proposal, but I need to review the details first.” (Tôi đã tạm thời đồng ý với đề xuất, nhưng tôi cần xem xét lại các chi tiết trước.)
  • “The company tentatively scheduled the meeting for next week, but it may be subject to change.” (Công ty đã tạm thời lên kế hoạch cho cuộc họp vào tuần sau, nhưng nó có thể bị thay đổi.)
  • “He tentatively suggested that we try a new approach to the problem, but he wasn’t sure if it would work.” (Anh ấy đã tạm thời đề xuất chúng ta thử một phương pháp mới để giải quyết vấn đề, nhưng anh ấy không chắc rằng nó sẽ thành công.)

Tóm lại

Tentatively là một từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả một cách tạm thời hoặc chưa chắc chắn. Từ này thường được sử dụng để miêu tả một hành động hoặc quan điểm chưa được xác định chắc chắn và cần phải được xác nhận hoặc điều chỉnh thêm. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *