Thừa số là gì?

    Home / Hỏi đáp / Thừa số là gì?

Thừa số là gì?

0
5/5 - (1 vote)

Trong toán học, “thừa số” là một số được nhân với một số khác để tạo thành một số lớn hơn. Cụ thể hơn, thừa số là các số trong phép nhân. Ví dụ, trong phép nhân 3 x 4 = 12, thì 3 và 4 là hai thừa số, và 12 là tích của chúng.

Giải thích

Thừa số là những số được nhân với nhau để tạo ra một số lớn hơn. Trong phép nhân, số đầu tiên được gọi là thừa số đầu tiên và số thứ hai được gọi là thừa số thứ hai. Kết quả của phép nhân chính là tích của hai thừa số.

Ví dụ, trong phép nhân 5 x 6 = 30, thì 5 và 6 là hai thừa số và 30 là tích của chúng.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác về thừa số trong phép nhân:

  • 3 x 4 = 12. Trong phép nhân này, 3 và 4 là hai thừa số và 12 là tích của chúng.
  • 8 x 7 = 56. Trong phép nhân này, 8 và 7 là hai thừa số và 56 là tích của chúng.
  • 2 x 9 = 18. Trong phép nhân này, 2 và 9 là hai thừa số và 18 là tích của chúng.

Tổng kết

Trong toán học, thừa số là các số trong phép nhân. Thừa số đầu tiên và thứ hai được nhân với nhau để tạo ra một số lớn hơn, được gọi là tích. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm thừa số trong toán học.

Để tìm hiểu thêm về toán học và các kỹ năng khác, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin bổ ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *