Turn around là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Turn around là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Turn around là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, cụm từ “turn around” được sử dụng khá phổ biến và có nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của cụm từ “turn around” và cách sử dụng trong tiếng Anh.

Định nghĩa “turn around”

Turn around” là một cụm động từ (phrasal verb) có nghĩa là xoay người hoặc vật thể để đối diện với phía khác hoặc thay đổi hướng đi.

Cách sử dụng “turn around”

Cụm từ “turn around” thường được sử dụng để chỉ hành động xoay người hoặc vật thể để đối diện với phía khác. Ví dụ:

  • She turned around and saw me standing there. (Cô ấy xoay người và nhìn thấy tôi đang đứng đó.)
  • He turned the chair around to face the window. (Anh ấy xoay chiếc ghế để đối diện với cửa sổ.)

Ngoài ra, cụm từ “turn around” còn được sử dụng để chỉ sự thay đổi hướng đi hoặc thái độ của người nói hoặc người khác. Ví dụ:

  • We need to turn around and go back the way we came. (Chúng ta cần quay đầu lại và đi trở về theo hướng mà chúng ta đã đến.)
  • I used to hate exercising, but I’ve turned around and now I love it. (Tôi trước đây ghét tập thể dục, nhưng giờ tôi đã thay đổi và yêu nó.)

Kết luận

“Turn around” là một cụm từ có ý nghĩa quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta diễn đạt hành động xoay người hoặc vật thể để đối diện với phía khác hoặc thay đổi hướng đi. Việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của cụm từ này sẽ giúp chúng ta sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về tiếng Anh cho trẻ em tại trang web Kizzu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *