Turn in là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Turn in là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Turn in là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, turn in là một cụm động từ được sử dụng để diễn tả hành động nộp hoặc giao một tài liệu, báo cáo hoặc bài kiểm tra cho ai đó. Đây là một cụm động từ phổ biến được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm cả trong lĩnh vực học tập và công việc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về nghĩa và cách sử dụng của cụm động từ turn in trong tiếng Anh.

Turn in là gì?

Turn in là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là nộp hoặc giao một tài liệu, báo cáo hoặc bài kiểm tra cho ai đó. Đây là một cụm động từ phổ biến được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm cả học tập và công việc.

Cách sử dụng turn in trong tiếng Anh

Cách sử dụng turn in trong tiếng Anh rất đa dạng. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng turn in trong tiếng Anh:

  • “Don’t forget to turn in your homework by tomorrow morning.” (Đừng quên nộp bài tập của bạn vào sáng mai.)
  • “I have to turn in my expense report by the end of the week.” (Tôi phải nộp báo cáo chi phí của mình vào cuối tuần.)
  • “The students turned in their final exams last week.” (Các sinh viên đã nộp bài kiểm tra cuối kỳ của họ vào tuần trước.)

Cấu trúc và cách sử dụng turn in

Turn in là một cụm động từ, có thể được sử dụng trong nhiều thì khác nhau. Dưới đây là các cấu trúc và cách sử dụng của turn in trong tiếng Anh:

Turn in + object

Turn in thường được sử dụng với một đối tượng cụ thể, như là một bài kiểm tra, báo cáo, hoặc tài liệu. Ví dụ:

  • “The students turned in their research papers last week.” (Các sinh viên đã nộp bài nghiên cứu của họ vào tuần trước.)
  • “I need to turn in my application by the deadline.” (Tôi cần nộp đơn xin việc trước thời hạn.)

Turn something in

Turn in cũng có thể được sử dụng với động từ không đối tượng để diễn tả hành động nộp tài liệu hoặc bài kiểm tra. Ví dụ:

  • “I have to turn in my report by the end of the day.” (Tôi phải nộp báo cáo của mình vào cuối ngày.)
  • “The teacher asked the students to turn in their assignments on time.” (Giáo viên yêu cầu các sinh viên nộp bài tập đúng hạn.)

Tóm lại

Turn in là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là nộp hoặc giao một tài liệu, báo cáo hoặc bài kiểm tra cho ai đó. Đây là một cụm động từ phổ biến được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm cả học tập và công việc. Nếu bạn muốn học tiếng Anh thật tốt, hãy tham khảo các khóa học tại trang web Kizzu.vn để được học tập và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *