Turn on là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Turn on là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Turn on là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Turn on” là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả hành động bật, khởi động hoặc kích hoạt một thiết bị điện tử, máy móc hoặc hệ thống nào đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của cụm từ “turn on” và cách sử dụng của nó trong tiếng Anh.

“Turn on” là gì?

Turn on” có nghĩa là bật, khởi động hoặc kích hoạt một thiết bị điện tử, máy móc hoặc hệ thống nào đó. Đây là một cách diễn đạt thông dụng trong cuộc sống hàng ngày để miêu tả hành động bật máy.

Cách sử dụng “turn on” trong tiếng Anh

Cách sử dụng của cụm từ “turn on” rất đơn giản. Nó được sử dụng để miêu tả hành động bật, khởi động hoặc kích hoạt một thiết bị điện tử, máy móc hoặc hệ thống nào đó. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng cụm từ “turn on” trong tiếng Anh:

  • “Can you turn on the lights, please?” (Bạn có thể bật đèn được không?)
  • “I need to turn on the air conditioning.” (Tôi cần bật máy điều hòa.)
  • “He turned on the computer and started working.” (Anh ấy bật máy tính và bắt đầu làm việc.)
  • “The driver turned on the engine and drove away.” (Người lái xe bật động cơ và lái xe đi.)

Ngoài ra, cụm từ “turn on” cũng có thể được sử dụng để miêu tả hành động mở hoặc bật một tài liệu âm thanh hoặc video. Ví dụ:

  • “I turned on the radio and listened to the news.” (Tôi bật đài radio và nghe tin tức.)
  • “She turned on the TV and watched her favorite show.” (Cô ấy bật TV và xem chương trình yêu thích của mình.)

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về cụm từ “turn on” trong tiếng Anh. Đây là một cách diễn đạt thông dụng để miêu tả hành động bật, khởi động hoặc kích hoạt một thiết bị điện tử, máy móc hoặc hệ thống nào đó. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *