Turn over là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Turn over là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Turn over là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Turn over là một thuật ngữ kinh doanh thường được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ tổng giá trị của tất cả các hàng hóa hoặc dịch vụ được bán ra trong một khoảng thời gian nhất định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm và cách sử dụng turn over trong tiếng Anh.

Khái niệm của turn over

Turn over là một thuật ngữ kinh doanh được sử dụng để chỉ tổng giá trị của tất cả các hàng hóa hoặc dịch vụ được bán ra trong một khoảng thời gian nhất định. Turn over đề cập đến tổng số tiền bán hàng hoặc dịch vụ của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Turn over thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của một công ty hoặc ngành công nghiệp.

Cách sử dụng turn over

Để sử dụng turn over trong tiếng Anh, chúng ta có thể sử dụng các câu ví dụ sau:

 • Our company’s turn over has increased by 20% this year.
  (Turn over của công ty chúng tôi đã tăng 20% trong năm nay.)
 • The turn over of the retail industry has been affected by the pandemic.
  (Turn over của ngành bán lẻ đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch.)
 • The company is aiming to increase its turn over by introducing new products.
  (Công ty đang nhắm đến mục tiêu tăng turn over bằng cách giới thiệu sản phẩm mới.)

Kết luận

Turn over là một thuật ngữ kinh doanh quan trọng trong tiếng Anh để chỉ tổng giá trị của tất cả các hàng hóa hoặc dịch vụ được bán ra trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng turn over giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh của một công ty hoặc ngành công nghiệp. Nếu bạn muốn học thêm về các thuật ngữ kinh doanh trong tiếng Anh, hãy tham khảo các khóa học tại trang web https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *