Until là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Until là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

Until là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Until là một từ trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn đạt thời gian hoặc khoảng thời gian đến khi một sự kiện xảy ra. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của until và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của until

Until là một từ được sử dụng để diễn đạt thời gian hoặc khoảng thời gian đến khi một sự kiện xảy ra. Nó có nghĩa là “cho đến khi” hoặc “đến khi nào”.

Ví dụ:

 • I will wait until you finish your work. (Tôi sẽ đợi bạn hoàn thành công việc cho đến khi bạn xong.)
 • You can stay here until the rain stops. (Bạn có thể ở lại đây cho đến khi mưa dừng.)

Cách sử dụng until trong tiếng Anh

Until thường được sử dụng với các thì đơn giản, bao gồm hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn.

 1. Hiện tại đơn:

Until + hiện tại đơn

Ví dụ:

 • I will wait until he arrives. (Tôi sẽ đợi cho đến khi anh ấy đến.)
 • She won’t leave until you apologize. (Cô ấy sẽ không rời đi cho đến khi bạn xin lỗi.)
 1. Quá khứ đơn:

Until + quá khứ đơn

Ví dụ:

 • I stayed up until midnight to finish my homework. (Tôi đã thức đến nửa đêm để hoàn thành bài tập.)
 • He didn’t go to bed until he finished reading the book. (Anh ấy không đi ngủ cho đến khi đọc xong cuốn sách.)
 1. Tương lai đơn:

Until + tương lai đơn

Ví dụ:

 • They will keep the store open until 9 PM. (Họ sẽ giữ cửa hàng mở cho đến 9 giờ tối.)
 • I won’t stop working until I finish the project. (Tôi sẽ không dừng làm việc cho đến khi hoàn thành dự án.)

Kết luận

Until là một từ được sử dụng để diễn đạt thời gian hoặc khoảng thời gian đến khi một sự kiện xảy ra. Nó có thể được sử dụng với các thì đơn giản, bao gồm hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm những kiến thức mới và cập nhật những thông tin mới nhất về tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *