Wise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Wise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Wise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Wise là một từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả một người thông thái, có khôn ngoan và kinh nghiệm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của từ wise và cách sử dụng của nó trong tiếng Anh.

Wise là gì?

Wise có nghĩa là thông thái, khôn ngoan và kinh nghiệm. Từ này thường được sử dụng để miêu tả một người có khả năng đánh giá và ra quyết định đúng đắn dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của mình.

Cách sử dụng wise trong tiếng Anh

Cách sử dụng của từ wise rất đơn giản. Nó được sử dụng để miêu tả một người thông thái và có khả năng đánh giá và ra quyết định đúng đắn. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ wise trong tiếng Anh:

  • “My grandfather is a wise man who has lived a long and fulfilling life.” (Ông nội tôi là một người thông thái đã sống một cuộc đời dài và đầy đủ ý nghĩa.)
  • “It would be wise to save some money for a rainy day.” (Nên thông thái là tiết kiệm một số tiền dành cho những ngày khó khăn.)
  • “She made a wise decision to pursue a career in medicine.” (Cô ấy đã đưa ra một quyết định thông thái khi lựa chọn theo đuổi sự nghiệp y học.)

Wise cũng có thể được sử dụng như một tính từ đuôi “–wise” để miêu tả một tính chất hoặc khía cạnh của một vấn đề. Ví dụ:

  • “Cost-wise, eating at home is much cheaper than dining out.” (Về mặt chi phí, ăn tại nhà rẻ hơn nhiều so với ăn ngoài.)
  • “Safety-wise, it is important to wear a helmet when riding a bike.” (Về mặt an toàn, việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp là rất quan trọng.)

Tóm lại

Wise là một từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả một người thông thái, có khôn ngoan và kinh nghiệm. Từ này thường được sử dụng để miêu tả một người có khả năng đánh giá và ra quyết định đúng đắn dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *