Work on là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Work on là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Work on là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Work on” là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng để miêu tả hành động làm việc với một vấn đề hoặc dự án nào đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng thuật ngữ “work on” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của “work on”

Work on” có nghĩa là đang làm việc với một vấn đề hoặc dự án cụ thể. Thuật ngữ này thường được sử dụng để miêu tả quá trình làm việc với một vấn đề, tìm kiếm giải pháp và thực hiện các công việc cần thiết để giải quyết vấn đề đó.

Ví dụ:

  • “Tôi đang làm việc với một dự án lớn về phát triển phần mềm.” (I’m working on a big project to develop software.)
  • “Công ty đang làm việc với một số khách hàng mới để tìm kiếm cách tăng doanh số bán hàng.” (The company is working on some new clients to find ways to increase sales.)

Cách sử dụng của “work on”

“Work on” thường được sử dụng với một vật thể cụ thể (như một dự án, một vấn đề, một sản phẩm,…) để miêu tả hành động đang được thực hiện.

Ví dụ:

  • “Tôi đang làm việc với một dự án mới để xây dựng một trang web cho khách hàng của tôi.” (I’m working on a new project to build a website for my clients.)
  • “Công ty đang làm việc với một sản phẩm mới để thiết kế một chiến lược tiếp thị.” (The company is working on a new product to design a marketing strategy.)

“Work on” cũng có thể được sử dụng trong các cấu trúc ngữ pháp như “work on something/someone” để miêu tả hành động làm việc với một vật thể cụ thể hoặc một người cụ thể.

Ví dụ:

  • “Tôi đang làm việc với một nhóm nhân viên mới để đào tạo họ về kỹ năng bán hàng.” (I’m working on a new group of employees to train them on sales skills.)
  • “Công ty đang làm việc với một nhà cung cấp mới để tìm kiếm giá cả cạnh tranh hơn.” (The company is working on a new supplier to find more competitive prices.)

Kết luận

“Work on” là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng để miêu tả hành động làm việc với một vấn đề hoặc dự án nào đó. Nó thường được sử dụng với một vật thể cụ thể để miêu tả quá trình làm việc và tìm kiếm giải pháp cho vấn đề đó. Hãy cùng truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *