Zone là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Zone là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Zone là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Từ “zone” là một từ tiếng Anh phổ biến và được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của từ “zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ “zone”

Zonecó nghĩa là khu vực, vùng hoặc khu chuyên dụng. Tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng, từ này có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của từ “zone”:

1. Khu vực

“Zone” có nghĩa là một khu vực được định nghĩa hoặc giới hạn để phục vụ cho mục đích cụ thể. Ví dụ, “The park has a children’s zone with swings and slides” có nghĩa là công viên có một khu vực dành cho trẻ em với giàn giáo và các cầu trượt.

2. Vùng

“Zone” cũng có thể có nghĩa là một vùng được phân chia hoặc định nghĩa theo một tiêu chuẩn nào đó. Ví dụ, “This area is a flood zone and is prone to flooding during heavy rain” có nghĩa là khu vực này là một vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt và có khả năng bị ngập trong những trận mưa lớn.

3. Khu chuyên dụng

“Zone” cũng có thể có nghĩa là một khu vực được thiết lập để phục vụ cho một mục đích cụ thể. Ví dụ, “The city has a red-light zone where prostitution is legal” có nghĩa là thành phố có một khu vực đèn đỏ nơi mà hoạt động mại dâm được phép.

Cách sử dụng từ “zone”

Để sử dụng từ “zone” trong tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần phải hiểu rõ ngữ cảnh sử dụng của từ này. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ “zone” trong tiếng Anh:

1. Sử dụng từ “zone” trong câu khẳng định

  • The city has a residential zone and a commercial zone. (Thành phố có một khu dân cư và một khu thương mại.)
  • The airport has a duty-free zone for international travelers. (Sân bay có một khu vực miễn thuế dành cho các khách hàng quốc tế.)

2. Sử dụng từ “zone” trong câu phủ định

  • There is no smoking zone in this building. (Không có khu vực hút thuốc trong tòa nhà này.)
  • This area is not a safe zone during a hurricane. (Khu vực này không phải là khu vực an toàn trong khi bão.)

3. Sử dụng từ “zone” trong câu hỏi

  • Is there a parking zone for visitors near the museum? (Có khu vực đỗ xe dành cho khách tham quan gần bảo tàng không?)
  • What is the time zone difference between Tokyo and New York? (Chênh lệch múi giờ giữa Tokyo và New York là bao nhiêu?)

Kết luận

Từ “zone” là một từ tiếng Anh rất phổ biến và có nhiều ý nghĩa khác nhau. Để sử dụng từ này một cách chính xác trong tiếng Anh, bạn cần hiểu rõ ngữ cảnh sử dụng của từ này. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ và văn hóa Anh Quốc, cũng như các khóa học tiếng Anh chất lượng. Học tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về các từ vựng và ngữ pháp, mà còn giúp bạn mở rộng tầm nhìn và giao tiếp tốt hơn với thế giới xung quanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *